';
Image module
Image module

Przeładunek

Jako terminal portowy Spółka świadczy usługi przeładunkowe zbóż i śrut w imporcie oraz w eksporcie. Potencjał przeładunkowy to blisko 1 mln ton towarów rocznie. Dysponujemy magazynem mogącym jednorazowo pomieścić ok. 45 tys. ton towarów.
Przeładunki odbywają się przy Nabrzeżu Słowackim, którego parametry pozwalają na obsługę największych mogących wchodzić do Portu Szczecin statków, czyli niepełno ładownych statków klasy panamax. Raty przeładunkowe są zależne od parametrów statku oraz uzgodnień indywidualnych i mogą wynosić:

  • import 6.500 t/d
  • eksport 9.000 t/d

Ruch samochodów z lub po towary odbywa się przez nowo wybudowany plac buforowy przy ul. Hryniewieckiego mogący przyjąć jednorazowo ok. 100 samochodów ciężarowych. Od momentu przyjazdu do chwili wyjazdu pojazdy są rejestrowane i monitorowane na każdym etapie procesu obsługi.

Image module

Składowanie

Składowanie jest przewidziane na krótki okres czasu i związane jest z przygotowaniem towaru na eksport lub zapewnieniem powierzchni składowej dla importowanych płodów rolnych.
Powierzchnia składowa magazynu obejmuje 3 boksy o pojemności ok 15.000 ton każdy.

Image module

Magazyn

czasowego składowania

Elewator Ewa jest magazynem świadczącym usługi w obrocie międzynarodowym, dlatego pomieszczenia składowe mają status magazynu czasowego składowania, co wydatnie polepsza komfort obsługi naszych klientów.
Usługi magazynu czasowego składowania przeznaczone dla towarów pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej i umożliwiają składowanie przez okres 45 dni od daty zgłoszenia bez natychmiastowej konieczności uiszczania cła i podatku VAT, a należności te są regulowane systematycznie w momencie nadania przeznaczenia celnego.

Image module

Ważenie

pojazdów

Świadczymy usługi ważenia pojazdów przy użyciu legalizowanych wag samochodowych.
Parametry wagi:

  • obciążenie max: 60.000 kg, min: 400 kg,
  • klasa dokładności: III.

Generujemy dokument wagowy dla kierowcy oraz mamy możliwość automatycznego wysłania dokumentu i zestawień zbiorczych dla zleceniodawcy.
Przyjmujemy zlecenia w formie mailowej.